Statusbericht

Submissions for this form are closed.

Vorming op maat - Suïcidepreventie voor ziekenhuispersoneel

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Vermits suïcide sterk samenhangt met psychiatrische moeilijkheden, kennen de psychiatrische ziekenhuizen deze problematiek van dichtbij. Ook zorgverleners van algemene ziekenhuizen worden ermee geconfronteerd aangezien de meeste suïcidepogers op spoed terecht komen.

In tweedaagse vormingen wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.

Voor wie is deze vorming interessant?

Zorgverleners van de algemene ziekenhuizen: spoeddienst, PAAZ dienst, intensieve zorgen, heelkunde, interne ziekten, … 
Hulpverleners uit de residentiële psychiatrische sector.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Vooroordelen over zelfmoord
  • Definities & cijfers
  • Suïcidaal proces
  • Signalen en risicofactoren
  • Gespreksvaardigheden en risico-inschatting
  • Doorverwijzing
  • Gesprek na een suïcidepoging (aan de hand van het (K)IPEO- instrument)
  • De beleving van de hulpverlener
  • Samenwerken binnen de eigen dienst, de instelling en met externe partners
  • Opvang van nabestaanden na een zelfdoding

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen, en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen.

Praktisch

Deze vorming word zowel in open aanbod (zie lijst met vormingen) als op maat georganiseerd.

 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met

Provincie Antwerpen

Charlotte AERTSEN
charlotte.aertsen@andante.be
T +32 3 620 10 20

Brussel

Egon VANERTVELDE
egon.vanertvelde@cgg-brussel.be
T +32 2 478 90 90 

Provincie Limburg

Marie VAN BROECKHOVEN
marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be
T +32 11 54 23 62

Provincie Oost-Vlaanderen

Liefke DE WITTE
l.dewitte@cggeclips.be
T +32 9 331 51 94

Provincie Vlaams-Brabant

Laura JONVILLE
laura.jonville@passant.be
T +32 2 361 21 28

Provincie West-Vlaanderen

Jente VANDEBURIE 
suicidepreventie@cgglargo.be
T +32 51 25 99 30 

© Zelfmoord1813 - disclaimer