21 september 2021 - Vormingsdag depressie en zelfmoord bij ouderen i.s.m. ouderenteam CGG De Pont - Antwerpen

Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstige depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen van depressie en suïciderisico, en gerichte zorg op gang brengen, kan levens redden De zorg voor depressieve en suïcidale ouderen is vaak zeer veeleisend. De Suïcidepreventiewerking van de CGG biedt vorming een ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen (woon- en zorgcentra, dienstencentra, thuiszorg,...) die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in de thema's depressie en suïcidepreventie.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming. Combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komen depressie en zelfdoding voor?
  • Wat zijn de oorzaken van depressie en wat zijn de oorzaken van suïcidaliteit bij ouderen?
  • Wat zijn de risicofactoren bij ouderen?
  • Wanneer spreken we van een depressie bij ouderen?
  • Wat zijn de signalen die wijzen op suïcidaliteit?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale persoon?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat van je organisatie?
  • ...

Praktisch

Datum

21 september 2021, 9u30-16u30

Locatie

CGG De Pont, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen.

Prijs

€60

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het cursusgeld.
Kosteloos annuleren kan tot 14 werkdagen voor de vorming.

Interesse?

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met Jo Tambuyzer (jo.tambuyzer@cggdepont.be).

DEZE VORMING IS VOLZET

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
Bevraag bij jouw organisatie of een bestelbonnummer vermeld moet worden op de factuur.
Bevraag bij jouw organisatie of een BTW- of ondernemingsnummer vermeld moet worden op de factuur.

© Zelfmoord1813 - disclaimer